PHP Barselona 2010 prezentacije

Krajem oktobra u Barseloni je bila održana, ako se ne varam, treća po redu PHP konferencija. Ja sam prilično kasno saznao za ovu konferenciju, tako da je nisam ispratio, ali je Dragan Dinić, aka dinkenet, bio lično prisutan i bio je toliko ljubazan da dostavi listu prezentacija sa održanih predavanja:

Hvala Dragane! :)

1