Facebook Graph API iz PHP-a

Facebook Graph API omogućava lak pristup i rad sa raznim objektima, resursima na Facebooku. Pomoću Graph API-a moguće je napraviti razne aplikacije, na primer, za postavljanja slika u korisnikov album, objavljivanje događaja, itd. Joey Rivera je na svom blogu dao detaljan opis kako da se pomoću Facebook Graph API-a i PHP-a napravi jedna takva aplikacija.

Opisano je kako se pravi nova aplikacija na Facebook platformi, kako se vrši autentifikacija korisnika i kako treba konfigurisati aplikaciju da bi mogla da komunicira sa Facebook platformom. Primeri uključuju kako se uzimaju neki osnovni podaci o korisniku aplikacije, te kako mogu da se preuzmu statusi i slike korisnika, postavi novi status i nova slika.

Nema komentara.