Facebook Graph API iz PHP-a

Facebook Graph API omogućava lak pristup i rad sa raznim objektima, resursima na Facebooku. Pomoću Graph API-a moguće je napraviti razne aplikacije, na primer, za postavljanja slika u korisnikov album, objavljivanje događaja, itd. Joey Rivera je na svom blogu dao detaljan opis kako da se pomoću Facebook Graph API-a i PHP-a napravi jedna takva aplikacija.

Opisano je kako se pravi nova aplikacija na Facebook platformi, kako se vrši autentifikacija korisnika i kako treba konfigurisati aplikaciju da bi mogla da komunicira sa Facebook platformom. Primeri uključuju kako se uzimaju neki osnovni podaci o korisniku aplikacije, te kako mogu da se preuzmu statusi i slike korisnika, postavi novi status i nova slika.

Zend SimpleCloud i Azure

Josh Holmes je na svom blogu objavio članak o korišćenju Zendovog SimpleCloud API-a i Microsoftove Windows Azure platforme, za smeštanje podataka u "oblak". Dao je primer jednostavne knjige gostiju koja, koristeći Zend_Service_WindowsAzure komponente iz Zend Framework-a, smešta podatke u Azure tabele.

Autor je detaljno objasnio kako treba podesiti Zend Studio, Windows Azure SDK i IIS server, uz priloženu sliku za svaki korak. Primeri koda uključuju model za knjigu gostiju, data mapper i formu za unos, validaciju i filtraciju podataka, te kako se podaci skladište u "oblak" i kako se preuzimaju iz istog.

Kreiranje API-a pomoću FRAPI-a

Na Zend Developer Zone-u autor Trevor Morse je objavio novi članak o kreiranju API-a za web servise pomoću FRAPI framework-a. On je pomoću ovog framework-a veoma lako i brzo počeo da pravi RESTful web servis za web2project (open source alat za project managment).

Preko FRAPI admin panela je definisao koje akcije postoje, koji su ulazni parametri tih akcija, šta vraćaju kao odgovor, koji status code, šta se dešava u slučaju greške i sve ostalo što je potrebno da web servis funkcioniše bez problema. Nakon što je sve to definisao, FRAPI je izgenerisao "kostur" koda, unutar kojeg je autor bez poteškoća moga da napiše logiku za web servis.

Dizajniranje web servisa

Lorna Mitchell je nedavno održala prezentaciju na PHPUK konferenciji o dizajniranju web servisa te je prezentaciju postavila na slideshare, a ujedno je postavljen i audio zapis sa predavanja. Takođe, na svom blogu ima i seriju članaka na osnovu kojih je napravila prezentaciju.

Autorka je dala objašnjenja šta je zapravo web servis, koji tipovi web servisa postoje, kako treba dizajnirati API, kako treba vršiti autentifikaciju i šta raditi u slučaju greške. S obzirom da je u današnje vreme potrebno da jedna aplikacija podržava više platformi (web, mobilni, desktop), ovo je svakako obavezno štivo.

1