Rad sa asocijativnim nizovima

Asocijativni nizovi su jedni od najčešće korišćenih tipova podataka u svetu web razvoja. PHP ima obiman skup funkcija za rad sa nizovima, što početnicima može da zadaje probleme. Jason Gilmore je na svom blogu opisao 10 "trikova" za rad sa asocijativnim nizovima.

Članak pokriva osnove kao što su definisanje i dodavanje elemenata u asocijativni niz, brisanje elemenata iz niza, spajanje dva niza, izmena svih elemenata niza, pretraga nizova, itd.

1