Rad sa asocijativnim nizovima

Asocijativni nizovi su jedni od najčešće korišćenih tipova podataka u svetu web razvoja. PHP ima obiman skup funkcija za rad sa nizovima, što početnicima može da zadaje probleme. Jason Gilmore je na svom blogu opisao 10 "trikova" za rad sa asocijativnim nizovima.

Članak pokriva osnove kao što su definisanje i dodavanje elemenata u asocijativni niz, brisanje elemenata iz niza, spajanje dva niza, izmena svih elemenata niza, pretraga nizova, itd.

Facebook Graph API iz PHP-a

Facebook Graph API omogućava lak pristup i rad sa raznim objektima, resursima na Facebooku. Pomoću Graph API-a moguće je napraviti razne aplikacije, na primer, za postavljanja slika u korisnikov album, objavljivanje događaja, itd. Joey Rivera je na svom blogu dao detaljan opis kako da se pomoću Facebook Graph API-a i PHP-a napravi jedna takva aplikacija.

Opisano je kako se pravi nova aplikacija na Facebook platformi, kako se vrši autentifikacija korisnika i kako treba konfigurisati aplikaciju da bi mogla da komunicira sa Facebook platformom. Primeri uključuju kako se uzimaju neki osnovni podaci o korisniku aplikacije, te kako mogu da se preuzmu statusi i slike korisnika, postavi novi status i nova slika.

Soft-delete u Doctrine 2

U ne tako dalekoj budućnosti, jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih ORM-a, Doctrine, izlazi u verziji 2. Kod Doctrine v1, postoji koncept "ponašanja" (behaviours), koji nisu prisutni u novoj verziji. Jedan od tih ponašanja jeste meko brisanje, soft-delete, gde se zapis iz baze ne briše zapravo, već se kod datog sloga samo postavlja zastavica koja označava da je taj slog obrisan. Jani Hartikainen je na svom blogu opisao jedan od načina kako u novoj verziji Doctrinea može da se dobije funkcionalnost soft-delete-a.

Članak sadrži detaljna objašnjenja i primer kako da se dobije željena funkcionalnost, kao i kako da se uzimaju zapisi iz baze koja koristi meko brisanje. Na kraju je napisao i na šta mora posebno da se obrati pažnja prilikom korišćenja mekog brisanja.

Pregled PHP koda

Kada se radi u timu, nije na odmet da programeri jedan drugom pregledaj kod koji su napisali. Na ovaj način programeri mogu naučiti ponešto jedan od drugog, sam kod programa je bolji i efikasniji, a ujedno je i lakšiji za održavanje. Na svom blogu Jose Antony je dao nekoliko saveta za pregled PHP koda.

Neki od ovih tipova su da kod ne sadrži funkcije, metode koje se ne upotrebljavaju, da se promenljiva uvek inicijalizuje pre upotrebe, da se ne meša logika i prikaz, da poruke o eventualnim greškama ne sadrže poruku koja može otkriti nešto o samom sistemu, itd.

PHP Advent

Decembar je stigao, tradicija se nastavlja, ovogodišnji PHP Advent je tu :) Treću godinu za redom, svakog dana decembra do katoličkog Božića na PHP Advent sajtu se objavljuje po jedan članak vezan za PHP. Ovo je jedna vrsta "poklona" od PHP zajednice za PHP zajednicu.

Iza projekta stoje Chris Shifflett i Sean Coates, dok nam odlične tekstove "poklanjaju" iskusni PHP programeri, kao što su: Andrei Zmievski, Brandon Savage, Terry Chay, Ilia Alshanetsky, Marco Tabini, Sara Golemon, Lorna Mitchell, Scot MacVicar, Cal Evans i mnogi drugi.

PHP Advent možete pratiti preko sajta, ugrabiti RSS feed ili preko Twittera.